Rozbalit celou nabídku
Music on the Square

Naučná stezka Slánská hora byla otevřena

Slavnostním přestřižením pásky starostou města Ivo Rubíkem byla 13.září 2008 otevřena naučná stezka po přírodní památce – Slánské hoře.

Poslední podobu stezce na Slánské hoře vtisklo Naučné středisko ekologické výchovy v Kladně – Čabárna o.p.s. za podpory Středočeského kraje a dalších spolupracovníků a sponzorů, kterým patří nemalý dík. Od roku 1984, kdy byla prvně otevřená, prošla několika obnovami. Cílem naučné stezky je upozornit na geologický fenomén a poukázat na krásu přírodních, archeologických a historických hodnot tohoto masívu. Stezka začíná v ulici Pod horou a na trase s nemalým převýšením je možné shlédnout vedle přírodních scenérií a pozoruhodných výhledů do okolí i 11 informačních tabulí s tématikou z minulosti a současnosti Slánské hory a života v jejím okolí. Věříme, že veřejnost snahu všech ocení a bude se ráda na Slánskou horu vracet.

Ještě jednou děkujeme Lesům ČR s.p., MěÚ Slaný, Naučnému středisku ekologické výchovy v Kladně – Čabárna o.p.s., firmě Palaba s.r.o., Středočeskému kraji odboru životního prostředí a zemědělství, Pavlu Vychodilovi, Janě Hradcové, Janu Kašparcovi a Vlastivědnému muzeu ve Slaném za jejich obětavou práci.

Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Slavnostní přestřižení pásky starostou města RNDr. Ivo Rubíkem. Po přestřižení pásky se všichni účastníci vydali zdolat nemalé převýšení Slánské hory. Na naučné stezce jsou rozmístěny nové informační tabule. Na vrcholu pronesl pan starosta RNDr. Ivo Rubík krátký projev. Při této příležitosti byl za přispění Mgr. Stanislava Berkovce znovu naistalován opravený zvon symbolizující lepší časy ve městě Slaném.

Slánský VideoMagazín Lepší místo Slánská radnice

Důležité informace 

RDK poskytuje rozpis a informace o odstávkách jednotlivých kotelen v létě 2017.

BIO odpad - Termíny svozu bioodpadu pro rok 2017

Rozdělení dotací z rozpočtu města pro sportovní a zájmové organizace na činnost a granty na rok 2017.

Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města na pořádání kulturních akcí v roce 2017.

Trhy na náměstí - Rozpis trhů na Masarykově náměstí ve Slaném konaných v roce 2017.

Komunální odpad - Oznámení k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru , přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2017.

Informování e-mailovou poštou - podrobnosti o zasílány aktuálních informací z městského úřadu týkající se např. výluk v dodávkách médií, upozornění na splnění poplatkových povinností, nebo pozvánkek na akce města...

Vlastnictví nemovitostí - úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí, kteří nejsou dostatečně určitě označeni v katastru nemovitostí, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti. Nepodaří-li se vlastníka zjistit po uplynutí 10 let, stane se nemovitost vlastnictvím státu.

Aktuálně z úřední desky 

Servis

Software pro prohlížení dokumentů:

office Rozšíření office 2003 (.docx, .xlsx)

docProhlížeč WORD 2003 (soubory .doc)

xlsProhlížeč EXCEL 2003 (soubory .xls)

pdfProhlížeč Adobe Reader (soub. .pdf)

flashplayerPřehrávač online videa (videomag.)

Mějte aktuální informace jako první:

rss Odebírejte RSS zdroj meuslany.cz

Více informací o RSS a jak jej používat

Praktické a zajímavé

 
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.