Rozbalit celou nabídku

Setkání s občany - Kvíc

02.09.2014

Požadavek na instalaci zpomalovacího pásu – před místem zúžení v ulici K. H. Borovského, směrem k viaduktu.
Odbor dopravy a silničního hospodářství: Požadavek byl předán k projednání dopravní komisi.

Cesta podél dětského hřiště v ulici K. H. Borovského, u viaduktu – bylo by možné prodloužit chodník a zakončit obrubníkem? V případě dešťů stéká zemina dolů, tvoří se bláto.
Odbor dopravy a silničního hospodářství: Chodník je plánován na tento rok, z důvodu prioritních akcí se termín realizace posunut na podzim.

Silnice – bylo by možné dodělat silnici – jedná se o odbočku k bývalému Sportexu.
Odbor dopravy a silničního hospodářství: S touto částí komunikace bohužel projekt rekonstrukce ulice K. H. Borovského a Na Chmelnici nepočítal, povrch zůstal zpevněný drtí, v tomto případě lze pouze průběžně dosypávat drť nebo recyklát a udržovat tak povrch ve sjízdném stavu. Vybudování nové silnice je investiční záležitost, ta spadá do kompetence odboru správy majetku.

Cyklotrasa – dotaz se týkal toho, zda by bylo možné udržovat cestu od bývalého Sportexu k rybníku.
Odbor dopravy a silničního hospodářství: Cesta je léta neudržovaná, nepočítá se dále s její údržbou.

Hřiště za sokolovnou – byly z něho odstraněny nevyhovující prolézačky, kromě dvou laviček tam nezbylo už nic. Přitom je dětmi hojně navštěvované.
Odbor dopravy a silničního hospodářství: Na tomto hřišti, které není v evidenci města, proběhla revize prvků, nevyhovující prvky byly odstraněny. Děti mají možnost navštěvovat dvě hřiště poblíž, a to Na Vyhlídce a Na Chmelnici, kde město v minulých letech vystavělo nové dětské hřiště.

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.