Rozbalit celou nabídku

Setkání s občany - Vítězná

10.06.2014

Dopravní situace v lokalitě, nerespektování zákazu vjezdu, často zde nerezidenti odstaví vůz na celý den a jdou do práce. Obyvatelům by se líbilo zřídit rezidenční karty, aby sem mohli vjíždět pouze ti, kteří zde bydlí.
Odbor dopravy a silničního hospodářství: Touto problematikou se zabývala dopravní komise již několikrát. Pokud se vydají karty k vjezdu omezenému okruhu lidí (rezidentům), nebude moci do oblasti ulice Vítězné vjet ani popelářský vůz, pošta apod. Dopravní značka zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou mimo dopravní obsluhu umožňuje vjezd vozidlům zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, na vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením, vozidla taxislužby a na vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž. V podstatě není možná kontrola, kdo má oprávněný vjezd či nikoli. Na druhou stranu je nezbytné, aby vozidla shora uvedená do oblasti zajížděla. Nedovedeme si představit, že při poruše by musel řidič před vjezdem do Vítězné ulice žádat o výjimku. Bohužel ani cenové akce nepřilákali řidiče z této oblasti do parkovacího domu, kde by problém s parkováním měli vyřešený. Na Odbor správy majetku bude předán návrh občana, který počítá s navýšením parkovacích míst pro rezidenty na úkor veřejné zeleně.

Komunikace: dochází k propadání kanálů, vznikům kaluží, komunikace jsou poškozené.
Odbor dopravy a silničního hospodářství: Správce provádí opravy na základě zjištěných komunikačních závad. Vznik louží lze odstranit pouze rekonstrukcí komunikací, kde bude projekt řešit podélné a příčné sklony komunikace včetně jejího odvodnění. V současnosti se na mnoha místech drží voda na komunikaci, neboť za dobu používání došlo k jejímu poklesu.

Omezení rychlosti v zatáčce ve Vítězné ulici: povolených 50 km/hod. je z pohledu občanů příliš. Bylo by vhodné umístit rovněž značku pozor děti.
Odbor dopravy a silničního hospodářství: Záležitost projedná dopravní komise.

Požadavek na zrcadlo v křižovatce u přechodu pro chodce, kvůli zaparkovaným automobilům tam není příliš vidět.
Odbor dopravy a silničního hospodářství: Prověří odbor dopravy a projedná dopravní komise.

Parkování – ve Vítězné ulici by bylo možné vytvořit nová parkovací místa, která by nebyla na úkor zeleně, například odstraněním schodu před MŠ.
Odbor správy majetku: Potřebovali bychom upřesnit tento návrh. Žádný schod před MŠ, jehož odstraněním by vznikla nová parkovací místa, jsme nenašli. Pokud se jedná o zvýšený obrubník u stávajícího betonového parkoviště před MŠ, je to možné a pár nových míst by vzniklo. Bude však nutné posoudit náklady na tyto úpravy oproti novým místům.

Stížnost, že Technické služby samy neprořezávají suché větve.
Mgr. Martin Hrabánek, starosta: Technické služby samy nemohou prořezávat, dostávají pokyn od Odboru životního prostředí, který to posuzuje.

V lokalitě chybí herní prvky pro děti, nemají si kde hrát.
Mgr. Martin Hrabánek, starosta: instalace herních prvků je nákladná záležitost, několik dětských hřišť ve městě postupně vzniklo, další jsou v plánu.

Požadavek na přidání žlutého kontejneru na plasty.
Odbor životního prostředí: Požadavek na přidání nádoby na plast bude zohledněn při návrhu rozpočtu pro další období tak, aby od počátku následujícího roku mohlo k posílení dojít.

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.