Rozbalit celou nabídku

Školství a tělovýchova

Kde nás najdete?

Masarykovo nám. 160 (bývalý hotel Pošta), II. patro


Úřední hodiny pracoviště
Pondělí7:30 - 17:00
Středa7:30 - 17:00

Blahopřání ke Dni učitelů

Ke Dni učitelů děkujeme pedagogům ZŠ a MŠ v rámci ORP Slaný za zodpovědnou a náročnou vzdělávací a výchovnou práci, kterou pro žáky/děti děláte.
Přejeme vám hodně elánu, klidu a pohody,
kolektiv pracovnic Odboru školství a tělovýchovy, MěÚ Slaný.

Zápis do slánských základních škol pro školní rok 2017/2018

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2017/2018 se uskuteční na základních školách ve Slaném v pátek 7. dubna 2017 a v sobotu 8. dubna 2017.

Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno (1. ZŠ)
Pátek 7.4.2017 od 13:30 do 17:00 hodin
Sobota 8.4.2017 od 9:00 do 12:00 hodin

Základní škola Slaný, Komenského náměstí 618, okres Kladno (2. ZŠ)
Pátek 7.4.2017 od 12:00 do 17:00 hodin
Sobota 8.4.2017 od 9:00 do 12:00 hodin

Základní škola Slaný, Rabasova 821, okres Kladno (3. ZŠ)
Pátek 7.4.2017 od 14:00 do 17:00 hodin
Sobota 8.4.2017 od 9:00 do 12:00 hodin

Spádové oblasti jednotlivých základních škol upravuje obecně závazná vyhláška č. 6/2016, kterou můžete nalézt na stránkách města

Přineste si s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.
K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2017 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok. Upozorňujeme, že podle novely školského zákona je potřeba, aby rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, přišli k zápisu již s doporučením školského poradenského zařízení.
Bližší informace budou poskytnuty na jednotlivých základních školách.

Odbor sociálních věcí, zdravotnictví, školství a tělovýchovy

Informace ohledně zápisu do 1. tříd v roce 2017

Zápis do 1. tříd se přesunuje z ledna na duben. Spádové oblasti jednotlivých základních škol upravuje obecně závazná vyhláška č. 6/2016, kterou můžete nalézt na stránkách města.
Pokud jste rozhodnuti, že dáte dítěti odklad, máte na vyřízení podkladů čas pouze do termínu zápisu. A jelikož jsou pedagogicko-psychologické poradny opravdu zahlceny, je vhodné požádat o vyšetření v poradně v dostatečném předstihu před zápisem. O samotném odkladu si můžete rozhodnout i později.
Podrobnosti - Informace ohledně zápisu do 1. tříd v roce 2017 (pdf)

Zápis do všech mateřských škol zřízených městem Slaný

Zápis do všech mateřských škol zřízených městem Slaný se bude konat ve středu 10.5.2017 v době od 10:00 do 17:00 a ve čtvrtek 11.5.2017 v době od 10:00 do 16:00.

Důležitou změnou vyplývající z novely školského zákona je skutečnost, že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do zahájení povinné školní docházky, je pro děti předškolní vzdělávání povinné a je po celou dobu poskytováno bezúplatně.

Obecně závazná vyhláška č. 7 města Slaného

Dne 12.10.2016 byla schválena nová OZV č. 7/2016 města Slaného, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Slaný
OZV č. 7/2016 města Slaného (pdf)

Obecně závazná vyhláška č. 6 města Slaného

Dne 12.10.2016 byla schválena nová OZV č. 6/2016 města Slaného, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Slaný
OZV č. 6/2016 města Slaného (pdf)

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy

Státní přijímací zkoušky budou ve škol. roce 2016/2017 povinně skládat žáci, pokud se rozhodnou pro studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou. MŠMT stanoví konkrétní termíny konání jednotné zkoušky:
12. a 19. dubna 2017 – pro čtyřleté obory vzdělání, vč. nástavbového studia
18. a 20. dubna 2017 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
Přihlášky mohou žáci podávat do 1. března a každý se může přihlásit maximálně na dva obory.
Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem, obory zkráceného studia a na obory středních škol skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška.

Termín podání Žádostí o poskytnutí dotace

Termín podání Žádostí o poskytnutí dotace z prostředků městského rozpočtu na činnost pro sportovní a zájmové organizace dle přijatých Zásad o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace je do 31.1. daného roku.

Ke stažení

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.