Rozbalit celou nabídku

Plán odpadového hospodářství města Slaný

Plán odpadového hospodářství byl zpracován na základě smlouvy o dílo, uzavřené mezi městem Slaný a společností Stredočeské komunální služby s.r.o. dne 31.3.2005. Hlavním cílem zpracování Plánu OH bylo splnit legislativní požadavek dle odst.1 § 44 zákona c.106/2005 Sb. o odpadech, neboť město Slaný je původcem odpadu, který produkuje více než 1.000 tun odpadu kategorie ostatní. Dalším cílem Plánu OH je přispět k vytvoření podmínek pro:
• nakládání s odpady podle zákona v současnosti i do budoucna
• předcházení vzniku odpadu
• splnění cílu Plánu OH České republiky i Stredočeského kraje


Soubory ke stažení:

Plán odpadového hospodářství města Slaný
Příloha 1 - Celková produkce odpadů města Slaný v období 2002 - 2004
Příloha 2 - Celková produkce komunálních odpadů Města Slaný v období 2002 - 2004
Příloha 3 - Celková produkce nebezpečných odpadů města Slaný v období 2002 - 2004
Příloha 4 - Seznam producentů biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven ve Městě Slaný
Příloha 5 - Způsob nakládání s odpady Města Slaný v roce 2004
Příloha 6 - Celková produkce a nakládání s odpady Města Slaný v roce 2004
Příloha 7 - Množství vytříděného odpadu z komunálního odpadu Města Slaný v období 2003 - 2004
Příloha 8 - Zařízení pro nakládání s odpady pro město Slaný
Aktualizace POH Města Slaný k 30.9.2009

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.